Klauzula informacyjna monitoring

REGULAMIN_FUNKCJONOWANIA_MONITORINGU_WIZYJNEGO

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca prowadzenia monitoringu wizyjnego

w Sądzie Rejonowym w Oławie

 

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

 

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych pochodzących z monitoringu wizyjnego jest Sąd Rejonowy w Oławie z siedzibą przy ul. 11-go Listopadzie 12 i przy ul. 3-go Maja 26, 55-200 Oława;
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub adresem do korespondencji: Sąd Okręgowy we Wrocławiu, ul. Sądowa 1;  
  3. dane osobowe będą przetwarzane w celu obserwowania i rejestrowania obrazu zdarzeń w budynku sądu przy ul. 11-go Listopada 12 i  przy ul. 3-go Maja 26, 55-200 Oława, a także teren obejmujący chodnik oraz główne wejścia do sądu, aby zapewnić bezpieczeństwo i porządek publiczny oraz ochronę osób i mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) orazart.22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy;
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, mogą zostać udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;
  5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
  6. Pani/Pana dane osobowe będą zarejestrowanew formie elektronicznej w postaci obrazu z monitoringu wizyjnego orazprzechowywane przez okres nie dłuższy niż
    3 miesiące, a w przypadku, gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa - do czasu prawomocnego zakończenia postępowania;
  7. przysługuje Pani/Panu prawowniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Organem nadzorczym  jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  8. udostępnione dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. (Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się).
 

Zobacz stopkę...