Klauzula informacyjna RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Rejonowy                            w Oławie z siedzibą przy ul. 11-go Listopada 12.

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub adresem do korespondencji: Sąd Okręgowy
we Wrocławiu, ul. Sądowa 1, 50-046 Wrocław;

3) celem przetwarzania danych jest prowadzenie stosownego postępowania zainicjowanego przez Panią/Pana, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO);

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, mogą zostać udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;

5) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający
z przepisów dotyczących archiwizowania i sposobu postępowania z aktami sądowymi oraz inną dokumentacją sądową;

7) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi:

a) do Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu, ul. Sądowa 1,
50-046 Wrocław, gdy uzna Pani/Pan, że takie przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Sąd Rejonowy w Oławie w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO);

b) do organu nadzorczego - Biura Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że takie przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Sąd Rejonowy w Oławie poza postępowaniem sądowym, w ramach działalności administracyjnej sądu, narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO);

8) podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania czynności związanych z prowadzeniem postępowania;

9) w oparciu o dane osobowe podane przez Panią/Pana Administrator Danych Osobowych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. (Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega
na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji
lub przemieszczania się).

 

 

Zobacz stopkę...