godło

Sąd Rejonowy w Oławie

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Jednostki nadrzędne:    

Ministerstwo Sprawiedliwości  

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Home Informacje Lista sędziów

Ogłoszenie I Ns 113 12

Sygn. akt I Ns 113/12

                                                                  „W e z w a n i e

  1.       na podstawie art. 6 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006 roku, nr 208 poz. 1537 z późn. zm.), z uwagi na brak możliwości doręczenia wezwania do odbioru depozytu lub nieustalenie osoby uprawnionej, wzywam wszystkie osoby uprawnione – spadkobierców Karoliny Szott do niezwłocznego odbioru w terminie najpóźniej 3 lat liczonych od dnia 31.01.2020 r. depozytu w kwocie 260,88 zł wraz z odsetkami złożonego na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Oławie z dnia 16.03.2012 r. w sprawie sygn. akt I Ns 113/12;
  2.       Sąd poucza, że zgodnie z art. 2 i art. 4 w/w ustawy, w przypadku nieodebrania depozytu w terminie 3 lat od dnia 31.01.2020 r., z mocy prawa nastąpi jego likwidacja w postaci przejścia praw do depozytu na rzecz Skarbu Państwa. Na podstawie art. 8 w/w ustawy koszty przechowywania i sprzedaży depozytu oraz utrzymania go w należytym stanie, a także koszty zawiadomień i poszukiwań ponosi uprawniony. Depozyt może być wydany po uiszczeniu przez uprawnionego w/w kosztów. W celu odbioru wymienionego depozytu, należy złożyć pisemny wniosek do Sądu Rejonowego w Oławie, ul.  11 Listopada 22, 55-200 Oława”;

 

 

 

 

Zobacz stopkę...


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player