godło

Sąd Rejonowy w Oławie

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Jednostki nadrzędne:    

Ministerstwo Sprawiedliwości  

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

zamknij ×

KOMUNIKAT

W związku z sytuacją występowania koronawirusa na terenie naszego kraju, w trosce
o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne niniejszym informujemy, że zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Oławie od dnia 18 maja 2020 r. zostają wprowadzone następujące zmiany
w organizacji pracy sądu:

1. Od 18 maja 2020 do odwołania Biuro Podawcze i Punkt Informacyjny Sądu Rejonowego w Oławie przy ul. 11-go Listopada 12, pokój nr 1, jest czynne w godzinach 08:00 - 15:00.

2. Czytelnia akt Sądu Rejonowego w Oławie wokresie od 18 maja do odwołania działa w następujący sposób:

  • czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00
  • wprowadza się dwie przerwy w celu dezynfekcji pomieszczenia czytelni akt w godz. 10:00-10:30 oraz 12:30 do 13:00
  • akta do czytania należy zamawiać WYŁĄCZNIE telefonicznie lub drogą mailową, dzwoniąc pod numer telefonu -71 74 99 200 lub wysyłając emaila na adres Biura Podawczego tutejszego Sądu.
  • Wprowadza się ograniczenie liczby interesantów mogących jednorazowo przebywać w czytelni do 1 osoby (wyłączając z tego pracowników obsługujących czytelnię akt)
  • Wprowadza się ograniczenie czasu czytania akt do 30 minut.

Jednocześnie informujemy, że w sekretariatach wydziałów nie odbywa się bezpośrednia obsługa interesantów. Wszelkie czynności realizowane są przez Punkt Informacyjny, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zaleca się wysyłanie korespondencji drogą elektroniczną za pośrednictwem adresów e-mail, e-PUAP oraz za pośrednictwem operatora pocztowego.

Do budynków sądowych nie będą wpuszczane osoby inne niż wzywane do udziału w posiedzeniu lub rozprawie lub też wykazujące niezbędną potrzebę uzyskania lub złożenia dokumentu.

Nie dotyczy natomiast adwokatów, radców prawnych, prokuratorów, komorników, notariuszy, pracowników Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, aplikantów.

Zarzadzenie_Prezesa

 

Wydział Ksiąg Wieczystych nie przyjmuje interesantów do odwołania.

 

Informacje będą udzielane telefonicznie pod nr. tel. 71-74-99-250 lub drogą mailową IVksiegi.wieczyste@olawa.sr.gov.pl

 

Wnioski i pisma można składać :

-drogą pocztową na adres ul. 3 Maja 26, 55-200 Oława;

-lub osobiście w budynku sądu przy ul. 11-go Listopada 12 w Oławie.

 

Wnioski są do pobrania na stronie sądu olawa.sr.gov.pl w zakładce Informacje → Wzory i formularze → Formularze wniosków dla wydziałów prowadzących księgę wieczystą

                                                                                                                                                                       

Na prośbę interesanta wydział wysyła pocztą potwierdzenie złożenia wniosku ( do potwierdzenia potrzebny będzie wypełniony drugi egzemplarz wniosku).

 

Dane do przelewu:

NBP Oddział Wrocław

10 1010 1674 0039 3922 3100 0000

W tytule przelewu proszę wpisać nr Księgi Wieczystej

 

W sprawie wglądu informację udzielamy pod nr. tel. 71-74-99-250.


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player